Organisatie

Stichting Jut & Zo is gevestigd in een ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers van Jutphaas-Wijkersloot, beheerd door wijkbewoners van Jutphaas-Wijkersloot op vrijwillige basis. Stichting Jut & Zo is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in de wijk. Er is een behoefte aan ontmoeting, kennismaken met de buren en medemens, delen van kennis en ervaring en het creëren van een veilig en vertrouwd gevoel in de wijk.

Dit in overeenstemming met onze centrale doelstelling: ‘Het welzijn van individuele (en groepen) burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.’

Door zich te verenigen met, en ondersteuning geboden door, de gemeente Nieuwegein en Jutphaas Wonen werd het bewonersinitiatief krachtig genoeg om te starten. Die vliegende start mondde uit in Stichting Jut & Zo, waar ontmoeting, werken aan zelfredzaamheid en bijdragen aan het welzijn van individuen en groepen het doel is.

Het bestuur van Stichting Jut & Zo bestaat uit 3 leden, te weten;

Inge Visser – van Leeuwen

Savanna Visser

Karin Wiegeraad

Stichting Jut & Zo heeft geen winstoogmerk. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, dat gezamenlijk bevoegd is.

Het vermogen van Stichting Jut & Zo wordt verworven door;

a.         subsidies en donaties;

b.         verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;

c.         vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;

d.         alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het vermogen komt ten goede aan het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het bevorderen van welzijn van individuele (en groepen) burgers en het vergroten van zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers. Mocht er incidenteel een exploitatieoverschot ontstaan, zal deze ten bate van het algemeen nut worden ingezet.

Stichting Jut & Zo heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Het bestuur, dat ook bestaat uit vrijwilligers, heeft geen recht op een vergoeding.

KvK                                    78530660
RSIN                                  861438395
Rekeningnummer         NL80 INGB 0007235653